Середа, 19 травня 2021

Archive Issue of the Journal

Титул
[Title]

Шановні читачі
[Dear readers]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Ківалов С.В. Aдміністрація морських портів України: чи не зайва структура?
[Sergiy Kivalov. Administration of Sea Ports of Ukraine: Whether or Not the Structure is Superfluous?]

Макаренко А.В. Митна реформа: пошук оптимальної концепції
[Anatoliy Makarenko. The Customs Reform: Searching for the Optimal Conception]

Rudyuk Yu. How the trade disputes between EU and Ukraine will be settled under the EU-Ukraine association agreement?

Джураєва О.О. Функція міжнародної інтеграції сучасної держави
[Olena Dzhuraieva. Function of International Integration of the Modern State]

Сельська В.В. Субсидіарна юридична відповідальність в праві Європейського Союзу
[Viktoriia Selska. Vicarious Liability in European Union Law]

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ, АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
[PUBLIC ADMINISTRATION, ADMINISTRATIVE AND INFORMATION LAW]

Кузнецов С.О., Слатвінська В.М. Басейновий принцип управління водними ресурсами
[Sergiy Kuznetcov, Valeriia Slatvinska. River Basin Management of Water Resources]

Гладка О.В. Диспозитивність як правова категорія у сучасній юриспруденції
[Helena Gladkaya. Discretion as a Legal Category in Modern Jurisprudence]

Савельєва І.В. Наукові підходи до визначення поняття та категорій поліцейського права в Україні
[Inna Savel’yeva. Scientific Approaches to Definition of the Concept and Categories of Police Law in Ukraine]

Кудрявцев І.О. Наукові підходи до поняття підзаконного нормативно-правового акта в окремих сферах та галузях права
[Igor Kudryavtsev. The Scientific Approaches to the Concept of Statutory Regulations in Separate Spheres and Branches of Law]

Чабур С.В. Правотворчий процес і правотворчі процедури
[Svyatoslav Chabur. Law making Process and Law making Procedures]

Буяджи С.А. Особливості правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю у США
[Sergiy Buyadji. Peculiarities of Legal Regulation of Cybercrime in the USA]

МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Кормич Б.А. Митні режими або митні процедури: європейські стандарти термінології та класифікації
[Borys Kormych. The Customs Regimes or the Customs Procedures: the EU Terminology and Classification Standards]

Андрущенко С.В. Правові основи організації митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон україни для водного сполучення
[Sergiy Andrushchenko. The Legal Regulation for the Organization of Customs Control at the Border Crossing Points of Ukraine for Naval Communication]

МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
[MARITIME AND TRANSPORT LAW]

Савич О.С., Півторак Г.Ф. Cудно як знаряддя політики держави у боротьбі за правопорядок у світовому океані: історико-правовий аспект
[Olga Savych, Galyna Pivtorak. The Ship as an Instrument of the Policy of States in the Struggle for Law and Order in the World Ocean: the Historical and Legal Aspect]

Плачкова Т.М. Людський фактор у забезпеченні безпеки мореплавства: правові засоби зменшення впливу
[Tetiana Plachkova. Human Factor in Ensuring Safety of Navigation: Legal Means of Reducing the Impact]

Сергійчик В.О. Наслідки введення в дію Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (Конвенції STCW) для моряків України
[Viktoriia Sergeichik. Consequences of the entry into force of the Manila Amendments to the International Convention on the Training and Certification of Seafarers and Watchkeeping 1978 (STCW Convention) for Seamen of Ukraine]

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
[PROMINENT DECISIONS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE IN THE SPHERE OF MARITIME LAW]

The equidistance principle not inherent in the basic doctrine of the continental shelf

The equidistance principle not a rule of customary international law

The principles and rules of law applicable

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
[SCIENTIFIC LIFE]

VII Всеукраїнська школа з морського права
[VII ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF MARITIME LAW]

 

До уваги авторів
[Instructions for Authors]

Зміст
[The Table of Contents]

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

Відповідальний секретар журналу – д.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

(096)361-39-75, (095)943-84-95

info@lexportus.net.ua