Вівторок, 14 серпня 2018

Редакційна колегія

Ківалов Сергій Васильович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, академік НАПНУ, Президент Національного університету "Одеська юридична академія", народний депутат України, Заслужений юрист України, голова Редакційної ради;

Кормич Борис Анатолійович – завідувач кафедри морського та митного права НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, професор, головний редактор;

Сафін Ігор Вікторович – Президент Громадської організації «Морська асоціація «Святий Миколай», заступник головного редактора;

Аверочкіна Тетяна Володимирівна – завідувач лабораторією кафедри морського та митного права НУ «ОЮА», кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент, науковий редактор, відповідальний секретар;

Бевзенко Володимир Михайлович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор;

Бехруз Хашматулла Набієвич – в.о. завідувача кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, професор;

Біла-Тіунова Любов Романівна – завідувач кафедри адміністративного та фінансового права НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, професор;

Гречаний Дмитро Михайлович – засновник ПП «Морський сервіс України, кандидат юридичних наук;

Додін Євген Васильович – професор кафедри морського та митного права НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України;

Дудченко Валентина Віталіївна – професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Клеопатра Думбія-Генрі – Президент Всесвітнього Морського університету (м. Женева, Швейцарія);

Кузнецов Сергій Олександрович – Президент Міжнародної громадської організації «Асоціація українських мореплавців», професор кафедри морського та митного права НУ «ОЮА», кандидат юридичних наук, доцент;

Латковська Тамара Анатоліївна – професор кафедри адміністративного та фінансового права НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, професор;

Настюк Василь Якович – завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор;

Оборотов Юрій Миколайович – завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції НУ «ОЮА», член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Пашко Павло Володимирович – ректор Університету Державної фіскальної служби України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України;

Приймаченко Дмитро Володимирович – проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор;

Рудюк Юрій Володимирович – партнер Міжнародної юридичної фірми Van Bael &Bellis (м. Брюссель, Бельгія);

Сергєєв Юрій Володимирович – керуючий партнер ТОВ «Юридичне бюро Сергєєвих», адвокат, доцент кафедри морського та митного права НУ «ОЮА», кандидат юридичних наук, доцент;

Чжан Шуйбао – професор Пекінського університету, кандидат юридичних наук (м. Пекін, КНР).

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – к.ю.н., с.н.с., доцент, завідуюча лабораторією кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося