Четвер, 26 травня 2022

https://doi.org/10.26886/2524-101X.1.2018

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Ківалов С.В. Професійні стандарти в морській галузі: історичний розвиток правового регулювання та сучасне оновлення
[Sergiy Kivalov. Professional Standards in Marine Industry: Historical Development of the Legal Regulation and Modern Renewal]

Кормич Б.А. Глобальне адміністративне право: ключові аспекти концептуалізації
[Borys Kormych. Global Administrative Law: the Key Aspects of Conceptualizing]

Ishchenko V. Protection of energy investments under the russia-ukraine bilateral investment treaty of 1998

 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
[ADMINISTRATIVE LAW]

Аверочкіна Т.В. Адміністративний примус у прибережних водах України
[Tetyana Averochkina. Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine]

Парпан У.М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції
[Uliana Parpan. Guiding Principles of Development of Modern Higher Education of Ukraine in the Context of Euro Integration]

Фальковський А.О. Досвід створення та функціонування спеціалізованого антикорупційного правоохоронного органу в Державі Ізраїль
[Andrii Falkovskyi. Experience in the Establishment and Operation of a Specialized Law Enforcement Agency in the State of Israel]

 
МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Брачук А.О. Міжнародні стандарти системи «єдине вікно» для зовнішньої торгівлі
[Anastsiya Brachuk. The International Standards of Single Window System For the Foreign Trade]

 
МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
[MARITIME AND TRANSPORT LAW]

Андрущенко С.В. Режим морського порту: ґенеза міжнародно-правового забезпечення
[Sergiy Andrushchenko. Seaport Regime: the Genesis of Internationally-Legal Provision]

Плачкова Т.М. Інституціоналізація системи органів управління безпекою мореплавства в Україні
[Tetyana Plachkova.
Institutionalization of the system of bodies governing the safety of navigation in Ukraine]

Шелудяков Р.С. Обмеження відповідальності перевізника при змішаних перевезеннях: міжнародно-правовий аспект
[Roman Sheludiakov. Limitation of the Carrier’s Liability in Mixed Traffic: International Legal Aspects]

 
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ІНСТИТУТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВНИЧОЇ НАУКИ
[DEVELOPMENT ISSUES OF UKRAINIAN LEGISLATION AND LEGAL SCIENCE IN THE PARTICULAR AREAS AND INSTITUTES]

Давидова І.В. Вади волі в правочині як умова його недійсності: від римського права до сьогодення
[Irina Davydova. Faults of Will in a Deal as a Condition of its Invalidity: From the Roman Law to Present]

Бобошко О.М. Механізм діяльності правоохоронних, судових органів у досудовому розслідувані кримінальних корупційних правопорушень
[Olena Boboshko. The Mechanism of Activity of Law Enforcement, Courts in Pre-trial Investigation of Criminal Corruption Offenses]

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

fb

info@lexportus.net.ua