Вівторок, 05 липня 2022

https://doi.org/10.26886/2524-101X.3.2018

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Ківалов С.В. До питання залучення суб’єктів приватної охоронної діяльності до охорони Одеського морського порту
[Sergiy Kivalov. To the Issue of Involvement of Subjects of Private Security Activities in the Protection of Odessa Sea Port]

Кормич Б.А. Правила СОТ щодо митної вартості: деякі аспекти застосування
[Borys Kormych. The WTO Rules for Customs Valuation: Certain Aspects of Application]

Кузнецов С.О., Слатвінська В.М. Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 87/540/ЄЕС (Частина 2)
[Sergiy Kuznetsov, Valeriya Slatvinska. European Union Standards for Ukrainian Inland Waterways: Directive № 87/540/EEC (Part II)]

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
[ADMINISTRATIVE LAW]

Лисий С.О. Організаційно-правові аспекти порядку проведення атестування поліцейських
[Sergei Lysyi. Organizationally-legal Aspects of Certification Procedure of Police Officers]

Барба В.Є. Нормативно-правове регулювання взаємодії територіальних підрозділів національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку
[Viacheslav Barba. Normative-legal Regulation of the Interaction of Territorial Dubdivisions of the National Police and Local Authorities in the Field of Ensuring Public Safety and Order]

МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Федотов О.П. Правові основи проведення спеціальних операцій у сфері державної митної справи
[Oleksii Fedotov. The Legal Basis for Conducting of Special Operations in the Sphere of State Customs Affairs]

Коваль Н.О. Форми митного декларування та порядок їх застосування
[Natalia Koval. The Forms of Customs Declaration and Procedure for Their Application]

Міщенко І.В., Карпінська О.В. Цивільно-правові аспекти забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами Державної фіскальної служби Україним
[Ilona Mishchenko, Olena Karpinska. Civil Law Aspects of Ensuring Fulfillment of Obligations to the Customs Authorities of the State Fiscal Service of Ukraine]

Драпайло В.В. Адміністративна відповідальність за порушення порядку зберігання товарів під митним контролем
[Viktoriia Drapailo. Administrative Responsibility for Violation of the Order of Storage of Goods by Customs Control]

Чернявська О.М. Провадження у справах про порушення митних правил: аналіз напрямів сучасних правничих досліджень
[Oksana Cherniavska. Proceedings in Disputes Relating to Customs Rules: Analysis of Directions of Modern Government Studies]

МОРСЬКЕ ПРАВО
[MARITIME LAW]

Серафімов В.В. Сучасні тенденції формування морської політики держав Середземномор’я
[Vitaliy Serafimov. Modern Trends of Forming the Maritime Policy of the Mediterranean States]

Стець О.М. Правовий режим морського кордону України
[Oleg Stets. Legal Regime of the Maritime Border of Ukraine]

Логінов О.В., Тодорова О.В. Адміністративна відповідальність за забруднення морського середовища: проблемні аспекти
[Oleh Lohinov, Olena Todorova. Administrative Responsibility for Pollution of the Marine Environment: Problematic Aspects]

Балобанов О.О., Пастушенко К.М. Ліцензування крюїнгових компаній як гарантія захисту трудових і соціальних прав моряків
[Oleksandr Balobanov, Kateryna Pastushenko. Licensing Crewing Companies As a Guarantee of Protection of labor and Social Rights of Seamen]

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВНИЧОЇ НАУКИ
[DEVELOPMENT ISSUES OF UKRAINIAN LEGISLATION AND LEGAL SCIENCE IN THE PARTICULAR AREAS AND INSTITUTES]

Міневич О.І. Загальнотеоретичний аналіз правотворчої помилки
[Minevich Olena. General Theoretical Analysis of the Law-making Error]

Іванова М.М. Становлення і розвиток законодавства України про усиновлення
[Marina Ivanova. Formation and Development of the Legislation of Ukraine on Adoption]

РЕЦЕНЗІЇ
[REVIEWS]

Настюк В.Я. Рецензія на монографію Л.М. Дорофеєвої “Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції”
[Review of the monograph by L.M. Dorofeeva “Reforming the customs authorities of Ukraine in the conditions of eurointegration”]

 

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

fb

info@lexportus.net.ua