Середа, 19 травня 2021

Archive Issue of the Journal

Титул
[Title]

Шановні читачі
[Dear readers]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Кивалов С.В. Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации
[Sergey Kivalov. Free Economic Zones in the Odessa Region: Tradition and Innovation]

Завальнюк В.В. Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір
[Volodymyr Zavalniuk. Conceptual Framework for Legal Anthropology: the International Legal Dimension]

Панфілова О.Є. Правові засади політики ЄС в сфері залізничного транспорту
[Olga Panfilova. Legal Basis for EU Policy in the Field of Railway Transport]

МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Кормич Б.А. Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції
[Borys Kormych. The History of Development of the Customs Affairs in Europe: the Periods and the Main Trends]

Приймаченко Д.В., Прокопенко В.В. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем як форма
[Dmytro Pryimachenko, Viktor Prokopenko. Checking of Account of Goods, Vehicles for Commercial Use, Moving Across the Customs Border of Ukraine and/or Being Under Customs Control as a Form of Customs Control]

Міщенко І.В. Еволюція приватноправових засад у митному праві України
[Ilona Mishchenko. Evolution of Private Legal Bases in Ukrainian Customs Law]

Батанова Л.О. Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах
[Ludmila Batanova.  Audit-based Control in Ukraine and Problem Aspects of it Implementation in Present-day Conditions]

МОРСЬКЕ ПРАВО
[MARITIME LAW]

Кузнецов С.О. Щодо визначення поняття «територіальне море»
[Sergey Kuznetcov. On the Definition of the Concept of “Territorial Sea”]

Аверочкина Т.В. Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного морского права в ХІХ - начале ХХ веков
[Tatiana Averochkina. Codification and Progressive Development of Public International Law of the Sea in the XIX - early XX Centuries]

Серафимов В.В. Первая конференция ООН по морскому праву 1958 года: вопросы территориального моря и прилежащей зоны
[Vitaliy Serafîmov. The First UN Conference on the Law of the Sea, 1958: the Question of the Territorial Sea and the Contiguous Zone]

Сергєєв Ю.В. Дерегуляція господарської діяльності: ризики у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном
[Yuriy Sergieiev. Deregulation of Economic Activity: Risks in the Field of Mediation in Employment of Seafarers Abroad]

Пашковская Л.И. Спасание незаконных мигрантов на море
[Ludmila Pashkovska. Rescue of Illegal Migrants at Sea]

Кузнецов С.О., Аверочкіна Т.В. Передмова до рубрики «Визначні рішення Міжнародного Суду ООН у сфері морського права»
[THE FOREWORD TO THE RUBRIC]

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
[PROMINENT DECISIONS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE IN THE SPHERE OF MARITIME LAW]

Передумови та вплив на кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного морського права рішення Міжнародного Суду ООН у англійсько-норвезькому спорі про територіальні води (Fisheries Case (United Kin)
[THE BACKGROUNDS AND INFLUENCE ON CODIFICATION AND PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARINE LAW OF THE DECISION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE ON UK-NORWAY DISPUTE ABOUT TERRITORIAL WATERS (Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18, 1951))]

International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18, 1951

Individual opinion of judge Alvarez

Дело о рыболовстве (Решение от 18 декабря 1951 года)
[FISHERIES CASE. (Judgment of 1951, December 18)]

 

До уваги авторів
[Instructions for Authors]

 

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

Відповідальний секретар журналу – д.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

(096)361-39-75, (095)943-84-95

info@lexportus.net.ua