Середа, 12 грудня 2018

Архів номерів

Титул

Шановні читачі!

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Кивалов С.В. Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации

Завальнюк В.В. Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір

Панфілова О.Є. Правові засади політики ЄС в сфері залізничного транспорту

МИТНЕ ПРАВО

Кормич Б.А. Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції

Приймаченко Д.В., Прокопенко В.В. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем як форма

Міщенко І.В. Еволюція приватноправових засад у митному праві України

Батанова Л.О. Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах

МОРСЬКЕ ПРАВО

Кузнецов С.О. Щодо визначення поняття «територіальне море»

Аверочкина Т.В. Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного морского права в ХІХ - начале ХХ веко

Серафимов В.В. Первая конференция ООН по морскому праву 1958 года: вопросы территориального моря и прилежащей зоны

Сергєєв Ю.В. Дерегуляція господарської діяльності: ризики у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном

Пашковская Л.И. Спасание незаконных мигрантов на море

Кузнецов С.О., Аверочкіна Т.В. Передмова до рубрики «Визначні рішення Міжнародного Суду ООН у сфері морського права»

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА

Передумови та вплив на кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного морського права рішення Міжнародного Суду ООН у англійсько-норвезькому спорі про територіальні води (Fisheries Case (United Kin)

International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18, 1951

Individual opinion of judge Alvarez

Дело о рыболовстве (Решение от 18 декабря 1951 года)

 

До уваги авторів

 

ABSTRACTS

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – к.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося