Середа, 19 травня 2021

Archive Issue of the Journal

Титул
[Title]

Шановні читачі
[Dear readers]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОХ ІНТЕГРАЦИИ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Ківалов С. В. Реформа Одеської митниці: проблема шляхів та методів
[Sergiy Kivalov. The Reform of Odessa Customs: the Problem of Ways and Means]

Завальнюк В. В. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини за віковими критеріями
[Volodymyr Zavalniuk. International and European Human Rights Standards on Age Criteria]

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
[ADMINISTRATIVE AND INFORMATION LAW]

Бєляков К. І. Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: «віртуальні правовідносини»
[Kostiantyn Beliakov. The Conceptual and Methodological Bases of Regulation the New Types of Information Relations: “Virtual Legal Relationships”]

Кулініч О. О. Підстави набуття статусу фізичної особи публічного права
[Olga Kulinich. The Bases of Acquisition of the Status of a Physical Person of the Public Law]

МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Кормич Б. А. Класичні форми митної політики: зміст та історія формування
[Borys Kormych. The Classical Forms of Customs Policy: the Essence and the History of Formation]

Мазур А. В. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю
[Anatoliy Mazur. The Economic Security of the State: a Customs Control Perspective]

Федотов О. П. До питання щодо електронного розподілу митних декларацій
[Aleksey Fedotov. To the Issue of Electronic Distribution of Customs Declarations]

Батанова Л. О. Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів
[Ludmila Batanova. The Concept, Essence and Main Features of Administration of Customs Duties]

Авдєєв О.Р. Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними та контролюючими органами у протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих ліків
[Aleksandr Avdeev. Interaction of Income and Charges with Law Enforcement and Regulatory Agencies in Combating Smuggling of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Counterfeit Medicines]

МОРСЬКЕ ПРАВО

Аверочкіна Т. В., Плачкова Т. М. Ґенеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства
[Tetiana Averochkina, Tetiana Plachkova. The Genesis of International Legal Regulation of Ensuring Safety of Navigation]

Жорник І. В. Застосування юридичної герменевтики для подолання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм про морську заставу та іпотеку
[Inna Zhornik. Application of Legal Hermeneutics to Overcome the Conflict of Qualification of Uniform Rules on Maritime Pledge and Mortgage]

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
[PROMINENT DECISIONS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE IN THE SPHERE OF MARITIME LAW]

Separate opinion of judge Hsu Mo

Dissenting opinion of Sir Arnold McNair

Dissenting opinion of judge J.E. Read

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
[SCIENTIFIC LIFE]

Савич О. С. Тиждень морського права
[Olga Savych. The Maritime Law Week]

Круглий стіл «Вплив судової реформи на здійснення адміністративного судочинства»
[Round table “The Iinfluence of judicial reform on functioning of Administrative Justice”]

 

До уваги авторів
[Instructions for Authors]

Зміст
[The Table of Contents]

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

Відповідальний секретар журналу – д.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

(096)361-39-75, (095)943-84-95

info@lexportus.net.ua