Четвер, 26 травня 2022
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОХ ІНТЕГРАЦИИ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Ківалов С. В. Реформа Одеської митниці: проблема шляхів та методів
[Sergiy Kivalov. The Reform of Odessa Customs: the Problem of Ways and Means]

 

МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Кормич Б. А. Класичні форми митної політики: зміст та історія формування
[Borys Kormych. The Classical Forms of Customs Policy: the Essence and the History of Formation]

Мазур А. В. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю
[Anatoliy Mazur. The Economic Security of the State: a Customs Control Perspective]

Федотов О. П. До питання щодо електронного розподілу митних декларацій
[Aleksey Fedotov. To the Issue of Electronic Distribution of Customs Declarations]

Батанова Л. О. Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів
[Ludmila Batanova. The Concept, Essence and Main Features of Administration of Customs Duties]

Авдєєв О.Р. Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними та контролюючими органами у протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих ліків
[Aleksandr Avdeev. Interaction of Income and Charges with Law Enforcement and Regulatory Agencies in Combating Smuggling of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Counterfeit Medicines]

 
МОРСЬКЕ ПРАВО

Аверочкіна Т. В., Плачкова Т. М. Ґенеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства
[Tetiana Averochkina, Tetiana Plachkova. The Genesis of International Legal Regulation of Ensuring Safety of Navigation]

Жорник І. В. Застосування юридичної герменевтики для подолання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм про морську заставу та іпотеку
[Inna Zhornik. Application of Legal Hermeneutics to Overcome the Conflict of Qualification of Uniform Rules on Maritime Pledge and Mortgage]

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

fb

info@lexportus.net.ua