Середа, 12 грудня 2018

Архів номерів

Титул

Шановні читачі!

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ківалов С. В. Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики

Петров Р. А. Особливості транспозиції «acquis» ЄС у правову систему України в процесі імплементації Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та Угоди про енергетичне співтовариство

Завальнюк В.В. Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аспекти Oleksii Plotnikov Defining transitional justice: scholarly debate and UN precision

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гладка О.В. Передумови реалізації адміністративно-правової доктрини людиноцентризму

Юлдашев О.Х., Павленко О.В. Зростання ролі асоційованої, колективної власності як перспективна тенденція в розвитку публічного регулювання відносин власності

Сербин Р.А. До питання про взаємодію публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва

Вставська Т.В. Адміністративно-правовий статус волонтерів, які брали участь в антитерористичній операції

Кудрявцев О.В. Правове регулювання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні

Малярчук І.А. Шляхи удосконалення вирішення податкових спорів в адміністративному судочинстві

Антошина І.В. Інформаційна функція права як основа правової інформованості в Україні

МИТНЕ ПРАВО

Биков І.О. Європейські митні стандарти

Брачук А.О. Особливості забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур

Шевченко П.Ю. Характеристика процедури прийняття попередніх рішень з питань визначення країни походження товарів

Дуженко С.А. Постанова про проведення додаткової перевірки у справах про порушення митних правил: проблемні питання та шляхи їх вирішення

МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Аверочкіна Т.В. Щодо визначення поняття «вільна практика» для суден в морських портах України

Сокуренко О.А. Особливості укладення договору оренди транспортних засобів

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА

44. NORTH SEA CONTINENTAL SHELF CASES Judgment of 20 February 1969

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Савич О.С. IХ Міжнародна науково-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» Вимоги до публікацій в журналі «Lex Portus»

 

Зміст

 
ABSTRACTS

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – к.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося