Середа, 12 грудня 2018

Архів номерів

Титул

Шановні читачі

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ківалов С.В. Aдміністрація морських портів України: чи не зайва структура?

Макаренко А.В. Митна реформа: пошук оптимальної концепції

Rudyuk Yu. How the trade disputes between EU and Ukraine will be settled under the EU-Ukraine association agreement?

Джураєва О.О. Функція міжнародної інтеграції сучасної держави

Сельська В.В. Субсидіарна юридична відповідальність в праві Європейського Союзу

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ, АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кузнецов С.О., Слатвінська В.М. Басейновий принцип управління водними ресурсами

Гладка О.В. Диспозитивність як правова категорія у сучасній юриспруденції

Савельєва І.В. Наукові підходи до визначення поняття та категорій поліцейського права в Україні

Кудрявцев І.О. Наукові підходи до поняття підзаконного нормативно-правового акта в окремих сферах та галузях права

Чабур С.В. Правотворчий процес і правотворчі процедури

Буяджи С.А. Особливості правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю у США

МИТНЕ ПРАВО

Кормич Б.А. Митні режими або митні процедури: європейські стандарти термінології та класифікації

Андрущенко С.В. Правові основи організації митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон україни для водного сполучення

МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Савич О.С., Півторак Г.Ф. Cудно як знаряддя політики держави у боротьбі за правопорядок у світовому океані: історико-правовий аспект

Плачкова Т.М. Людський фактор у забезпеченні безпеки мореплавства: правові засоби зменшення впливу

Сергійчик В.О. Наслідки введення в дію Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (Конвенції STCW) для моряків України

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА

The equidistance principle not inherent in the basic doctrine of the continental shelf

The equidistance principle not a rule of customary international law

The principles and rules of law applicable

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

VII Всеукраїнська школа з морського права

 

До уваги авторів

 

Зміст

 
ABSTRACTS

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – к.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося