Середа, 19 травня 2021

Archive Issue of the Journal

Титул
[Title]

Шановні читачі
[Dear readers]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Кріль Р.В. Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві
[Roman Kril. The Formation of the Freedom of Transit Principle in the International Law]

Великодний Д.В. Спрощене провадження в суді першої інстанції за законодавством окремих країн Східної Європи
[Dmytro Velykodnyi. Simplified Procedure at Court of the First Instance in the Legislation of Some Countries of the Eastern Europe]

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
[ADMINISTRATIVE, FINANCE AND INFORMATION LAW]

Владимиренко І.В. Систематизація принципів судового процесу
[Igor Vladimirenko. System Analysis of the Principles of Court Process]

Боксгорн А.В. Генезис місцевого оподаткування за часів незалежної України
[Anastasiya Boxgorn. The Genesis of Local Taxation in Ukrainian Independence Time]

Антошина І.В. Можливості впливу права на Інтернет-інформацію
[Iryna Antoshina. Possibilities of Influence of the Law to the Internetinformation]

Долженков О.В. Індустріальні парки як механізм стимулювання інвестиційно-промислової діяльності в Україні
[Olexandr Dolzhenkov. Industrial Parks as a Resource of Stimulation to Investment and Industrial Activity in Ukraine]

МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Батанова Л.О. Система адміністрування митних платежів у контексті сучасних державних реформ в Україні на шляху до євроінтеграції
[Ludmila Batanova. System of Customs Duties Administration in the Context of Modern State Reforms in Ukraine on the Way to European Integration]

Комаров О.В. Юридичний статус та повноваження суб’єктів митних правовідносин
[Oleg Komarov. Juridical Status and Powers of the Foreign Trade Entities]

Прокопенко В.В. Характеристика митної формальності, пов’язаної із здійсненням вимушеної посадки
[Viсtor Prokopenko. Description of Сustoms Formalities Associated with Making a Forced Landing]

Коваль Н.О. Протидія корупції в митних органах ДФС
[Natalia Koval. Counteraction to the Corruption in Customs Authorities of SFS]

Карпенко Г.Л. Організаційно-правовий механізм митних експертиз
[Hanna Karpenko. The Organizational and Legal Mechanism of Customs Expert Researches]

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ІНСТИТУТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВНИЧОЇ НАУКИ
[DEVELOPMENT ISSUES OF UKRAINIAN LEGISLATION AND LEGAL SCIENCE IN THE PARTICULAR AREAS AND INSTITUTES]

Анненко О.С., Зубаков П.М. Участь педагога у кримінальному провадженні
[Olexander Annenko, Petro Zubakov. Participation of a Teacher in Criminal Proceedings]

Калаянова Л.В. Вольовий аспект на шляху набуття спеціальних знань та їх реалізація в юридичних провадженнях
[Lyubov Kalayanova. Volitional Aspect on the Way of Finding Special Knowledges and Their Realization in Legal Productions]

Баланюк О. В. Деякі актуальні питання використання інформації про спосіб підготовки в розкритті і розслідуванні злочинів
[Olexiy Balanyuk. Some Topical Issues of Using Information About the Method of Preparation in the Detection and Investigation of Crimes]

Калаянова О.Д. До питань визначення природи об’єктів поліграфічного детектування
[Olena Kalayanova. To a Question of a Definition of Objects of Printing Detection]

Кравчук В.О. Порівняльний аналіз дисциплінарної відповідальності суддів в Україні та деяких країнах СНД
[Victor Kravchuk. Comparative analysis of disciplinary responsibility of judges in Ukraine and CIS countries]

 

До уваги авторів
[Instructions for Authors]

Зміст
[The Table of Contents]

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

Відповідальний секретар журналу – д.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

(096)361-39-75, (095)943-84-95

info@lexportus.net.ua