Четвер, 26 травня 2022

https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2018

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Брачук А.О. Правила СОТ щодо сприяння торгівлі: базові елементи концепції
[Anastasiya Brachuk. The WTO Rules on Trade Facilitation: Basic Elements of the Concept]

Кузнецов С.О., Слатвінська В.М. Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива Ради 87/540/ЄЕС (Частина ІІI)
[Sergiy Kuznetsov, Valeriya Slatvinska. European Union Standards for Ukrainian Inland Waterways: Council Directive 87/540/EEC (Part III)]

Oleksandr Bignyak. Virtual Organizations in the Context of Eurointegration

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
[ADMINISTRATIVE LAW]

Аверочкіна Т.В. Концептуальні основи адміністративної юрисдикції України у прибережних водних просторах
[Tetiana Averochkina. The Conceptual Bases of the Administrative Jurisdiction of Ukraine in Coastal Water Spaces]

МОРСЬКЕ ПРАВО
[MARITIME LAW]

Приходько Н.І., Логінов О.В. Організаційно-правове забезпечення пересування товарів/вантажів на морському транспорті та значення логістичних провайдерів в процесі міжнародного перевезення
[Nataliia Prikhodko, Oleh Lohinov. Organization and Legal Securing of Shipment Goods/Cargoes by Sea Transport and Significanсe the Provider of Logistics in the Process of International Transportation]

Балобанов О.О., Андріященко О.О. Страхування морських перевезень вантажу: окремі організаційно-правові аспекти
[Oleksandr Balobanov, Oleksandra Andriiaschenko. Insurance of Sea Cargo Transportation: Some Organizational and Legal Aspects]

Логінов О.В., Буй О.С. Окремі аспекти державного регулювання діяльності крюїнгових компаній
[Oleh Lohinov, Olha Bui. Direct Aspects of the State Regulation of the Activities of Cruiging Companies]

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВНИЧОЇ НАУКИ
[DEVELOPMENT ISSUES OF UKRAINIAN LEGISLATION AND LEGAL SCIENCE IN THE PARTICULAR AREAS AND INSTITUTES]

Гордієнко О.С. Герменевтичні шляхи конкретизації Конституції України
[Oleksandr Gordiienko. Hermeneutical Ways of Concretization the Constitution of Ukraine]

РЕЦЕНЗІЇ
[REVIEWS]

Бабін Б.В. Рецензія на монографію Аверочкіної Т.В. “Юрисдикція України в прибережних водах: адміністративно-правовий вимір”
[Borys Babin. Review of the monograph by Averochkina T.V. “Jurisdiction of Ukraine in the coastal waters: administrative and legal dimension”]

 

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

fb

info@lexportus.net.ua